Glossary

Bluff

Определение

Блъфът е действие, при което се опитваш да убедиш опонентите си, че ръката ти е по-силна (или слаба), отколкото тя всъщност е. Той може да се състои от различни действия. Блъфът е опит за заблуда на опонентите. Ти разиграваш една нереална ситуация и се опитваш да накараш опонентите ти да повярват в нея и да предприемат действие, като напр. да фолднат или да платят на по-висока ръка, която те не вярват, че ти имаш. Следователно, блъфът може да приеме различни форми и не винаги има за цел да накара опонента да фолдне.

Видове блъфове

Ние разграничаваме чистите блъфове, където, за да спечелиш ръката, трябва да накараш опонента си да фолдне, и полу-блъф (semibluff), където ти имаш слаба ръка към момента, но може по-късно да стане печеливша ръка, като напр. флъш-дроу (flush draw).

Възвръщаемостта на семиблъфа се дължи на комбинация от вероятности, при които опонентът ти ще фолдне на твоя залог или ръката ти ще стане силна, или че опонентът  ти ще заложи повече, тъй като не вярва в залога ти. 

Слоуплей (Slowplay), или подвеждащата игра с добра готова ръка като слаба такава, може също да се определи като блъф.

Свързани теми:

Bluff Call (Блъф кол), Dark Tunnel Bluff, Post Oak Bluff, Slowplay (Слоуплей)