Glossary

Button

Бутонът (button) или дилър бутонът (dealer button) е чип, който показва кой е сегашният дилър. Мястото, на което стои дилърът, също се нарича бутон. Казва се още, че дилърът се намира на бутона.
Дилър-бутон
Играч на бутонаСвързани теми:

Dealer (Дилър), Cutoff (Кътоф), Under the Gun (Ъндър дъ гън), Early Position (Ранна позиция), Middle Position (Средна позиция), Late Position (Късна позиция)


Синоними:

Бутон на дилъра (Dealer's button)