Glossary

Check

Чек (check) е действие, което играчът може да предприеме, само ако никой не е заложил преди това. Да чекнеш означава, че даваш право на действие на следващия играч, без ти самият да правиш залог. Играчът може да чекне, само ако никой не е направил залог.


Свързани теми:

Call (Кол), Bet (Залог), Raise (Рейз), Fold (Фолд), Check behind (Чек бихайнд), Check in the Dark (Чек на тъмно)