Glossary

Community cards

Общите карти (Сommunity, board cards) са тези карти, които се обръщат на масата и всеки играч може да вижда и ползва. Те принадлежат на всички играчи, затова са и "общи". В Texas Hold'em, например, трите карти на флопа и търн и ривър картите са общите карти.

Свързани карти:

Board (Борд), Exposed Card (Открита карта)


Синоними:

board, community cards