Glossary

Draw

Draw (дроу) е една "все още непълна" ръка, на която липсват една или няколко карти, за да се превърне в добра ръка.

При дроу покер (draw poker), като например Five Card Draw или 2-7 Triple Draw, дроу обозначава тази част от играта, в която участниците сменят своите карти.


Дроу като "незавършена" ръка

Дроу е например, когато един играч има четири карти от една и съща боя и му трябва още само една карта от същата боя, за да има флъш (пет карти от една боя). В този случай играчът има флъш-дроу. Противоположност на дроу е готовата ръка (made hand), при която играчът държи вече завършена ръка. Възможни са и комбинациите от дроу и готова ръка, когато играчът вече има готова ръка, но все още може да я подобри със следващите раздадени карти.

Полезните карти за даден играч, които, ако бъдат раздадени, ще допълнят неговия дроу до готова ръка, се наричат outs. Привидните аутове (outs), които помагат на играч с неговия дроу, но осигуряват на опонента му по-добра ръка, трябва да бъдат извадени (discounted). Тези извадени аутове се наричат discounted оuts.

Вероятността един дроу да се подобри по-нататък в играта, се изразява писмено по следния начин:

Шансове = неуспех : успех

В Texas Hold'em например, шансовете на флопа, че дроуът ще бъде завършен с търн картата, са 47 - броя на аутовете : броя на аутовете.

Примери за дроус (Texas Hold'em):

Играч
Флоп
Вид дроу
Аутове
Inside Straight Draw (Вътрешен стрейт дроу, липсва вътрешна карта на стрейта) всяка 6
Open Ended Straight Draw (Отворен стрейт дроу, липсват най-ниската и най-високата карта на стрейта) всяко A, всяка 6
Double Belly Buster (двоен вътрешен стрейт-дроу) всяка 3, всяка 7
Flush-Draw (Флъш дроу, липсва една карта от същата боя) всяка купа

Друг вид дроус са Backdoor-Draws (бекдор дроус), които вместо една се нуждаят от 2 полезни карти, за да бъдат завършени. Ако един играч има 3 карти от една боя, той има  бекдор флъш-дроу, тъй като всяка следваща карта от дадената боя му помага за флъш дроу. Един играч може да има бекдор дроу, когато са раздадени поне две карти.Свързани теми:

Outs (Аутове), Odds (Шансове)