Glossary

Expected Value

Определение

Очакваната стойност или вероятност на дадено действие, съкратена като EV, е средната очаквана печалба или загуба, като се вземат под внимание всички възможни резултати и вероятността те да се случат.

 

Изчисляване на очакваната стойност/печалба 

За да се изчисли очакваната стойност/печалба, трябва да се знаят вероятностите и печалбите на всеки възможен резултат въз основа на това, което вече се е случило. EV е сумата на всички вероятности за резултат, умножени по съответните печалби.


EV = Вероятност (Резултат 1) * Печалба 1 + Вероятност (Резултат 2) * Печалба 2 + ... + Вероятност (Резултат n) * Печалба n


Пример:

Двама играчи хвърлят ези-тура. Ако се падне ези, играч Б плаща долар на играч А. Ако се падне тура, А плаща долар на Б. Вероятността и за двете, ези или тура, е 50%. Оттам и EV на двамата играчи е: 


EV = 50% * (+1$) + 50% * (-1$) = 0$


Друг метод за изчисляване на печалбата на залог е:

EV(залог) =  Очакван дял от пота- залог


Пример:

Ирачи А и Б хвърлят ези-тура. Печалбата е както преди, но този път преди всеки рунд и двамата слагат по един долар в пота и накрая победителят получава пота. Всеки играч печели пота от $2 в 50% от случаите. Тeхния очакван дял от пота е значи 50% от $2 или $1. Оттам и EV e: 

EV = Equity - бет = 1$ - 1$ = 0$

Никой няма нито да спечели, нито да загуби, тъй като губи $1 веднъж и печели $1 следващия път.


Свързани теми:

Equity(Дял от пота)


Синоними:

EV