Glossary

Готова ръка

Готовите ръце са тези, които вероятно са най-силната ръка на масата, например чифт или три еднакви, които вече биха спечелили при шоудаун. Не е задължително да се подобряват, и понякога могат да се подобрят съвсем малко или изобщо не могат.