Glossary

Gutshot

Синоним на Inside Straight Draw (вътрешен стрейт дроу). Стрейт дроу, на който липсва една от вътрешните карти. Например, когато в Hold'em флопът е 245 и играчът държи 78. Всяка шестица би допълнила ръката му до стрейт.

Виж Inside Straight Draw