Glossary

Implied Odds

Implied Odds или Implied Pot Odds (скрити шансове или скрити пот шансове) са тези променени пот шансове (pot odds) при играта на дроу ръка, които включват възможността да се измъкнат повече пари от опонента, ако дроуът се подобри. Те взимат предвид не само вече направените залози, но и тези, които ще бъдат направени по-нататък.

Скрити шансове = очаквана възможна печалба : залог, който трябва да се плати

При скритите шансове винаги има един спекулативен елемент: колко още пари мога да измъкна от опонента си, ако завърша своя дроу?

Действията в No-Limit игрите често се обясняват със скритите шансове, тъй като ти можеш в най-добрия случай да спечелиш целия стак на опонента си по-късно в играта. Типично приложение е така нареченото колване, заради вероятността да удариш сет (calling on set value) в Texas Hold'em, когато един играч с чифт в скритите карти колне рейза на свой опонент, знаейки че вероятността да удари трета еднаква карта на флопа е едва 12%. Понеже той тогава би имал силна ръка и силни шансове да спечели голям пот си струва да колне. Ако той разглежда само сегашния пот, често не би играл тази ръка.Свързани теми:

Odds (Шансове), Pot Odds (Пот шансове), Equity, Expected Value (Очаквана стойност/печалба)