Glossary

Limp

В игрите с блиндoве по време на първия рунд един играч може да участва в играта, като просто колне големия блинд, без да рейзва. Това се нарича лимп (limp).Свързани теми:

Blind (Блинд), Limp-Raise (Лимп-рейз), Call (Кол)