Glossary

Pot

Потът (pot) е наградата, която може да се спечели и която се състои от всички залози в дадена ръка. Ако потът трябва да се раздели между няколко играчи, например при Hi/Lo вариантите, при които и най-добрата и най-лошата ръка печелят, или ако двама играчи имат една и съща ръка, това се нарича разделен пот (Split pot).

Възможно е и в една ръка да има повече от един пот, когато един или повече играчи влязат ол-ин. Всички залози, надвишаващи ол-ин сумата, се отделят в страничен пот, наречен страничен пот (side pot), така че само тези играчи, които са участвали в страничния пот могат да го спечелят. Първият пот се нарича основен пот (main pot).Свързани теми:

Main Pot (Основен Пот), Side Pot (Страничен Пот), Split Pot (Разделен пот), Protected Pot (Защитен пот)