Glossary

Preflop

В Texas Hold'em и Omaha рундът на залагане преди флопа се нарича префлоп (preflop). 

Свързани теми:

Flop (Флоп)