Glossary

Probe bet

Залог, направен главно с цел да провериш реакциите на опонентите, за да събереш информация. Това често е малък залог в Pot Limit и No-limit игрите.Синоними:

feeler bet (изследващ залог)