Glossary

Protection

Една готова ръка (made hand), която в момента е най-силната, често може да бъде победена от дроус на опонентите. Такива ръце трябва да бъдат предпазвани в зависимост от ситуацията, което се нарича protection (от англ. - защита, предпазване). Това означава да дадеш грешни пот одс (pot odds) за възможните дроус, за да не могат те да бъдат играни печелившо. Предпазването означава също да намалиш конкуренцията, като подтикнеш останалите играчи да фолднат.Свързани теми:

Pot Odds (Пот шансове), Morton's Theorem (Теоремата на Мортън)