Glossary

Rakeback

Рейкбекът (Rakeback) ти дава възможност да получиш обратно част от рейка, който си платил. Можеш например да се възползваш от разнообразните рейкбек оферти (rakeback offers) в PokerStrategy.com и да получиш обратно най-малко 30% от рейка си. Разгледай нашите бонуси и рейкбек оферти.

Как работи рейкбекът?

От рейкбек офертите печелят предимно играчите, които играят покер много. Всеки играч трябва да плаща рейк. Това е таксата, която дадена покер зала удържа от всеки пот. Колкото повече играеш, толкова повече рейк плащаш.

Някои от покер залите като Unibet Poker, 24hPoker или Cake Poker връщат част от рейка под формата на рейкбек. Това означава, че ти редовно ще получаваш рейкбек плащания, чиито размер ще бъде приблизително една трета от рейка, който си генерирал. За да разбереш дали дадена зала предлага рейкбек и колко е размерът му, погледни нашите рейкбек оферти в секцията с покер зали.

Индиректен рейкбек

Рейкбекът обаче не означава, че ти автоматично ще печелиш повече пари. VIP програма със стандартен покер бонус може да бъде смятана и за индиректен рейкбек (indirect rakeback). Една покер зала може да не предлага рейкбек, а VIP програма, която обикновено ти предоставя лесен за изчистване покер бонус.

Особено амбициозните и много активни играчи би трябвало да видят и сравнят цялостния пакет от рейкбек и VIP програми, който се предлага. Въпреки че една покер зала не предлага директен рейкбек, все още е възможно да направиш повече пари там, отколкото в зала, която предлага директен рейкбек.

Освен това трябва да вземеш предвид, че други покер бонуси и печалби от промоции се приспадат от рейкбека.

Как се изчислява рейкбекът?

Рейкбекът ти се изчислява на базата на генерирания рейк от играчът. Има обаче различни методи за изчисление на това.

Рейкбек на база раздадени карти (Dealt rakeback method )

Рейкбек за раздадени карти (Dealt rakeback) означава, че рейкбекът се изчислява на базата на рейк за раздадени карти. Този метод е доста лесен за обяснение. Ако в дадена ръка е генериран $1 рейк и 10 играчи са получили карти в ръката, рейкът се разпределя по равно между 10 играчи. Няма значение дали те са фолднали преди флопа или колко са допринесли към размера на пота. Единственото, което има значение, е дали са им раздадени карти.

Рейкбек за инвестиралите в пота (Contributed rakeback method )

Методът, който току-що описахме, поставя активните играчи, които често участват в потове и допринасят повече пари за изграждането им, в по-неизгодно положение. Те генерират същото количество рейк и получават същото количество рейкбек, както играч, който участва в същия брой ръце, но често фолдва префлоп.

Рейкбек за инвестиралите в пота (Contributed rakeback) се изчислява на базата на рейк от инвестиралите в пота. Разликата спрямо метода на рейк за раздадени карти е, че този метод взима предвид до каква степен даден играч реално е допринесъл към размера на пота. На базата на това се изчислява количеството рейк и съответно рейкбекът.

Метод на прогресивния рейкбек

Прогресивният рейкбек (Progressive rakeback) означава, че покер залата не ти плаща фиксиран процент от рейка, който генерираш. Вместо това, размерът на рейкбека зависи от броя на изиграни от теб ръце.


Свързани теми:

Bonus, Rake, No Deposit Bonus