Glossary

Range

Диапазонът (range) на един играч e съвкупност от всички възможни карти, с които той в дадена ситуация ще действа по определен начин. Ако например някой рейзва в Texas Hold'em само с AA, KK,QQ и AK, тогава неговият диапазон е (AA, KK, QQ, AK) или (QQ+,AK).

 

Значение в играта

В играта въпросът винаги е с какви карти играчът ще действа по определен начин в дадена ситуация. Например, понякога не е от значение дали играчът държи в Texas Hold'em 55, 66, 77, или 88. Ако той винаги играе тези карти по същия начин, тогава е достатъчно да знаеш, че неговите скрити карти образуват чифт със средна сила. 

Очакваният дял от пота на собствената ръка идва от шансовете ѝ да спечели срещу всяка ръка от диапазона на опонента. Възможно е в една ситуация опонентът да държи по-добра ръка в рамките на своя диапазон или пък по-лоша, но стига диапазонът да е добре преценен и играта да е адекватна спрямо него, няма значение коя ръка точно държи той.
 

Видове диапазони

Обхватът на един играч винаги е в съответствие с моментата ситуация, със самия играч, действията на опонентите и действието на самия играч.

Кол-диапазон (Calling-Range)
Ръцете, с които един играч винаги колва.

Рейз-диапазон (Raising-Range)
Ръцете, с които играчът рейзва.

Диапазон на отварящия рейз (Open-Raising-Range)
Ръцете, с които играчът рейзва, когато е първият, вложил пари в пота.

Ол-ин диапазон  (Pushing-Range)
Ръцете, с които играчът влиза ол-ин.Свързани теми:

Equity (Дял от пота), Edge (Преимущество)