Glossary

Rigged

Прилагателното rigged (англ. за нагласен) се използва, когато математически малко вероятни събития се случват в полза или в ущърб на даден играч. Към това могат да се броят така наречените setups, при които един играч удря няколко силни ръце една след друга, но постоянно някой го побеждава с по-силна ръка. Може да включва и чести съкаути, т.е. ситуации, в които си фаворит и слагаш парите си в средата, за да победи някой от опонентите ти само с няколко останали аута.

Освен това, онлайн покер залите понякога биват наричани rigged, когато даден играч отбелязва само загуби в продължителен период от време, въпреки че решенията му са правилни математически. Субективното чувство, че другите играчи удрят своите дроус по-често води до това, че играчите намират вината в покер залата. Предположенията, че покер залите са нагласени (т.е. че повлияват на развитието на ръцете в ущърб на един играч или група играчи), не са били доказани емпирично досега.