Glossary

SPR (Съотношение на оставащия стак към пота)

Този термин представлява съотношението на оставащия ти стак спрямо пота. SPR също така показва съотношението ти на риск/награда.

Потът е $20 и имаш останали $80. В този случай твоят SPR е: $80/$20 = 4. 
Колкото по-висок е SPR, толкова повече можеш да спечелиш или загубиш от пота. SPR също помага при анализа на стила ти на игра: колкото по-висок е твоят SPR, толкова по-печелившо можеш да играеш своите дроус.