Glossary

Suited

Две или повече карти са suited (от англ.), когато са от една и съща боя.Свързани теми:

Suited connectors (Поредни карти от една боя), Suitedness (Едноцветност)