Glossary

Texture

(Board) texture: текстура (на борда)

Под текстура на борда (board texture) се има предвид състава на борда в една покер игра.

Бордът може да е координиран (drawheavy, мокър) или сух (dry). За един играч е много важно да анализира точно текстурата на борда и да взима своите решение в зависимост от този фактор.