Glossary

Value

Стойност (от англ. value) е покер жаргон с близко значение до очаквана стойност (expected value) за възможната печалба от дадена ръка или дадено действие. Само че този термин се използва по-често и не толкова конкретно, понякога дори вместо процентно преимущество или очакваната чиста печалба - тоест когато се казва, че дадена ръка или действие крият в себе си печалба в дългосрочен план. 

Друго значение на стойност в английския е силата на дадена ръка или стойността на картите.Свързани теми:

Expected Value (Очаквана печалба), Equity(очакван дял), Value Bet (Стойностен залог)