След флопа: опонентът има инициативата

  • Указания
  • NL СГС
(4 гласа) 3867

Описание

В този видеоматериал ще разгледаме: защо трябва да играеш готовите ръце агресивно; кога може да играеш силни дроус агресивно / кога да играеш според пот шансовете; защо ти трябва силна ръка, за да играеш за голям пот.

Тагове

Теоретично видео